Kamu Spotlarımız

iHBM2ZPDG

TÜMAKÜDER; Atık akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermesini önlemek amacıyla kurduğu organizasyonla birlikte, atık akümülatörleri geri dönüşüme göndererek, hem çevre hem de insan sağlığını koruduğu gibi ülke ekonomisine de katma değer sağlamaktadır.

TÜMAKÜDER;  geri dönüşüme gönderilmeyen atık akümülatörlerin çevre ve insan sağlığına zararları hakkında toplumun her kesiminin bilinçlenmesini sağlamak amacıyla kamu spotları hazırlamaktadır.

Hazırlanan kamu spotları, düzenlenen yurt içi ve yurt dışı eğitimler, toplantılar ve sempozyumlar ile toplumun her kesiminin atık akümülatör çevriminin içinde yer almasını sağlayarak, çevre ve insan sağlığının korunması amaçlanmaktadır.

Ekonomiye katma değer kazandırmanın yanında çevre ve insan sağlığına son derece zararlı atık akümülatörlerin geri kazanımı organizasyonunda yerinizi alın!

 

 

TÜMAKÜDER

Çevre İçin seferber!

Daima beraber!