2023 Yılında geçerli Akümülatör Depozito Bedelleri

2023 Yılında geçerli Akümülatör Depozito Bedelleri (03.01.2023 tarihinde tarafımıza eposta ile ile bildirildiği üzere)  2023 Yılında geçerli GEKAP-Geri Kazanım Payıile aynı olarak belirlenmiştir.  Resmi Yazı EK “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar

01.01.2023 tarihinden itibaren satış faturalarında Akümülatör Depozito Bedeli ayrı bir kalem olarak yer almalı ve KDV Matrahına dahil edilmelidir.

Comments are closed.