AKÜ İTHALAT BİLGİLERİ

AKÜMÜLATÖR İTHALATI İÇİN GEREKENLER

A-TÜMAKÜDER ÜYESİ FİRMALARIN YAPMASI GEREKENLER

1- (Eğer varsa) Bir önceki yıla ait İthalat-Satış-stok bilgilerini içeren “Depozito Uygulaması Müracaat Formu”nu TÜMAKÜDER’e teslim etmelidir..
2- Çevre Uyum Belgesi talep dilekçesini TÜMAKÜDER’e göndermelidir.
3- Dış Ticaret veri sistemine(TAREKS) e-imza ile giriş yaparak “Çevre Uyum Ön İzin Başvurusu”nu (Ürün grubu bazında EK2 ye göre) yapılmalı ve Bakanlık onayına hazır hale getirmelidir.
4- Üye firma (varsa) aidat/ödeme borçlarını TÜMAKÜDER banka hesabına yatırmış olmalıdır.
5- Bakanlıkça düzenlenen Çevre Uyum Belgesi, basılı belge olarak hazırlanmamaktadır.

Belge onayı verilmiş firmaların, TAREKS sistemine yapmış oldukları “Çevre Uyum Ön İzin Başvurusu” var ise bu başvuruya on-line olarak onay verilmektedir.

B-TÜMAKÜDER ÜYESİ OLMAYAN FİRMALARIN YAPMASI GEREKENLER

1- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Atık Akümülatör Yönetim Planı sunmalı ve onaylatmalıdır.
(Atık Akümülatörle ilgili Yükümlülükler, ilgili firma tarafından yerine getirilmelidir).
2- (Eğer varsa) Bir önceki yıla ait İthalat-Satış-Stok bilgilerini içeren “Depozito Uygulaması Müracaat Formu”nu bakanlığa sunmuş olmalıdır.
3- Çevre Uyum Belgesi bedelini bakanlık döner sermaye hesabına yatırmış olmalıdır.
4- Çevre Uyum Belgesi talep dilekçesini ekleri ile birlikte bakanlığa sunmalıdır.
5- Dış Ticaret veri sistemine(TAREKS) e-imza ile giriş yaparak “Çevre Uyum Ön İzin Başvurusu”nu (Ürün grubu bazında EK2 ye göre) yapılmalı ve Bakanlık onayına hazır hale getirmelidir.

Comments are closed.