2024 (GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları

2024 YILINDA UYGULANACAK (GEKAP) GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TUTARLARI BELİRLENMİŞTİR

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin 2024/1 Sayılı Tebliğ

29.12.2023 Tarih, 32414 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek 11. maddesine istinaden yurt içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden Poşetler İçin Satış Noktalarından, Diğer Ürünler İçin Piyasaya Arz Edenlerden/ İthalatçılardan tahsil edilecek (GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı tutarları anılan Kanuna ekli (1) sayılı liste ile belirlenmektedir.

Anılan Kanunun Ek 11. maddesinde (GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı tutarlarının takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirlenmiş olduğundan, yayımlanan Tebliğ ile 2023 yılı için tespit ve ilan edilen % 58,46 yeniden değerleme oranına binaen 2872 sayılı Kanuna Ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarları 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.

2024/1 Sayılı Tebliğ ve 2024 yılında 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arsında uygulanacak (GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı tutarları için tıklayınız.

“01.01.2024 tarihi itibari ile faturalada uygulanacak olan Depozito Bedelleri, (GEKAP) Geri Kazanım Katılım Payı tutarları ile eşit değerlerde olacaktır.”

2024 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları
Resmi Gazete – 29 Aralık 2023 CUMA

Comments are closed.