2024 Çevre Uyum Onay Başvurusu

TÜMAKÜDER Üyesi Akümülatör İthalatçı ve Üretici Firmalarının Çevre Uyum Onayları 31.01.2024 tarihinde sona ermektedir;

Hazırlanması gereken evraklar için; 2024 Üye-ÇUB Dilekçesi , 2024 Depozito Uygulama Formu linklerini tıklayınız (İkişer nüsha ve her sayfası kaşe, imzalı) olarak en geç 12 Ocak 2024 tarihinde TÜMAKÜDER’ e ulaştırılmış olmalıdır.

2023 Yılı içerisinde Geri Kazanıma gönderilen Atık Akümülatörlerin Kütle Denge Raporlarını (tek nüsha olarak) en geç 12 Ocak 2024, tarihinde TÜMAKÜDER de olacak şekilde gönderilmelidir.

2024 Çevre Uyum Ön izin başvurunuz; TAREKS üzerinden “Ürün Gurubu Bazında”, “Ek2” seçenekleri seçilerek (Aynı zamanda pil ithal eden üyelerimiz tarafından “Ek3” seçilerek.) en geç 12 Ocak 2024 tarihine kadar yapılmalıdır. (Bu konuda Gümrük yetkilinizi uyarınız)

GEKAP ve EÇBS bildirimlerinizin entegreli olarak tamamlanması bildirimlerin yapılması gerekmektedir.

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren; Bakanlık tarafından belirlenen Akümülatör Depozito Bedeli satış faturasında yer almalı ve KDV matrahına dahil edilmelidir.

Akümülatör etiketlerinde var olan bilgilere ek olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından istenen Firma Adı ve Adresi de etikette yer almalıdır.

Comments are closed.