2021 Duyuru

1- Çevre Uyum Başvuruları;

2020 Yılı Çevre Uyum izinlerinin geçerliliği 31.01.2021 tarihinde sona ermektedir. 2021 yılında akümülatör ithal edecek firmaların Çevre Uyum İzni (Ön İzin) başvurularını yenilemesi gerekmektedir.

2021 Yılı Akümülatör Ön izin Başvurusu ;

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; “Akümülatör ithalat ön izin onaylarının TAREKS ile entegre olacak şekilde Bakanlığımız tarafından geliştirilen “EÇBS-Çevre İthalat/İhracat İzinleri Uygulaması” üzerinden veya söz konusu uygulamada sorun yaşanılması durumunda 2021 yılı Çevre Uyum İzni başvurularının daha önceki yıllarda olduğu gibi, sorunlar giderilinceye kadar doğrudan TAREKS üzerinden 2021 yılı Tebliği seçilerek yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. “

Bunun yanısıra firmaların EÇBS üzerinden kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

a-2020 yılı Akümülatör İthalat, Satış ve Stok bilgilerini içeren  “2021 Depozito Uygulaması Müracaat Formu ”(tıklayınız) en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar TÜMAKÜDER’e ulaştırılmalıdır.

b-Bakanlığa hitaben yazdığınız 2021 Çevre Uyum Onayı Talep dilekçeleriniz (tıklayınız)  en geç 15 ocak 2021 tarihine kadar TÜMAKÜDER’e ulaştırılmalıdır.

c-2020 yılı içinde Firmanızca Lisanslı Geri dönüşüm Tesisleri/izin Belgeli Geçici Depo firmalara teslim edilen atık akülerin MOTAT ekran görüntüsünün çıktısı (tıklayınız) en  geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar TÜMAKÜDER’e ulaştırılmalıdır.

2-TÜMAKÜDER 2021YILI DERNEK AİDAT VE ÖDEMELERİ

(2020 Yılı alacaklarınız, 2021 Yılı ilk ödemenizden mahsub edilmelidir)

1.      Aylık aidat ödemeleri Tüzüğümüz hükmü gereği her ayın ilk yedi günü içerisinde dernek banka hesabına yapılmaktadır.

Zamanında ödenmeyen tüm aidatlar ve ödemelere aylık % 3 gecikme cezası uygulanacaktır.

2021 Yılı Derneğimiz aylık üyelik aidatı, 675 (AltıYüzYetmişBeş)TL/ay dır.

Erken ve Peşin Ödeme; Yıllık Aidat toplamını Ocak 2021 yılı İçinde ödeyen Üyelerimize (50TL/ay-Toplam 625TL) Erken ödeme primi uygulanacak ve Yıllık aylık Aidat Toplamı 7,500TL + Çevre Uyum Payı 1,250TL = TOPLAM 8,750 TL ödemeleri beklenecektir.

Zamanında ödeme: Aylık Aidatları zamanında-ilgili ayın ilk yedi günü içinde ödeyen üyelerimize   Zamanında ödeme primi uygulanacak (25TL/ay-Toplam 300TL) ve 2021 sonunda alacak hesaplarına yazılacaktır.

-İlgili Ayın İlk Yedi günü içinde ödenmeyen aidatlara ( aynı ay içinde 8. Gün ödense bile) ilgili ay da dahil olmak üzere aylık %3 gecikme cezası uygulanacaktır.

2.      2021 yılı için Bakanlığa ödenen ÇEVRE UYUM İZNİ bedeli ithalatçı üyelerimize eşit ve 1,250(BinİkiYüzelli) TL olarak paylaştırılmıştır. Bu harç, Ocak2021 ilk yedi günü içerisinde  dernek banka hesabına yatırılmalıdır.

3.      Tüm ödemeler TÜMAKÜDER adına sadece aşağıdaki banka hesaplarına kabul edilmektedir.

Ödemelerinizi bankadan alacağınız DEKONT ile muhasebeleştiriniz. Dernekler Kanunu (ilgili Madde Aşağıdadır) gereği, derneğimiz tarafından herhangi bir alındı belgesi düzenlenmemektedir.

“5253 Sayılı Dernekler Kanunu

Gelir ve giderlerde usul ile dernek defterleri

Madde 11- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer”

4.      Ödemelerinizde, açıklama hanesinde öncelikle ve mutlaka firma isminiz yer almalıdır.

           TÜMAKÜDER Banka Hesap Bilgileri:

          1- Akbank / İstanbul ATAŞEHİR Şubesi

           Şube Kodu: 0767

           Hesap Numarası: 0052534

           IBAN:  TR35 0004 6007 6788 8000 0525 34

          2- Garanti Bankası / İstanbul ATAŞEHİR Şubesi

           Şube Kodu: 391

           Hesap Numarası: 6296049

           IBAN: TR03 0006 2000 3910 0006 2960 49