TÜMAKÜDER Yönetim Kurulu

Mustafa AKALP Başkan
İ.Nadir ZEREN Başkan vekili
Nedim GOMEL Muhasip
Ali Han SAKÇILAR Üye
Mehmet ÖZER Üye