TÜMAKÜDER Yönetim Kurulu

Mustafa AKALP Başkan
Ali Han SAKÇILAR Başkan vekili
Nedim GOMEL Muhasip
Seçkin TÜMKAYA Üye
Mehmet ÖZER Üye