Etiketler

Akümülatörlerin Etiketlenmesi/işaretlenmesi İle İlgili Apak-atik Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Hükümleri

 

Pil ve Akümülatörlerin Etiketlenmesi ve İşaretlenmesine İlişkin Kurallar

Madde 33- Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesinde;

 

a) Atık akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, bu Yönetmeliğin 1 no. ekinde yer alan sembolün üretici tarafından kullanılması,

b) …. bu ürünlerin etiketlenmesinde “depozitoludur” ibaresi ile Bakanlık tarafından firmaya verilen kod numarasının yer alması,

c) Kurşun asit akümülatörlerin üzerinde “Pb” ya da “kurşun” ve “GERİ KAZANILIR” ifadesi yada “GERİ KAZANILACAK AKÜ” ibaresinin bulunması, ayrıca bu ürünlerin dış ambalajlarında da aynı ibarelerin bulundurulması,

 

Tüketicinin Bilgilendirilmesi
Madde 34- …akümülatör ürünlerin etiketlerinde ise (EK- 4/B) de yer alan uyarı ve bilgileri tüketicilerin ve kullanıcıların görebileceği ve okuyabileceği şekilde bulundurmak zorundadır.

 

………………………………………………………………………………………………………..

 

EK–1 İŞARETLEME SEMBOLÜ
Atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını sağlayacak sembol olarak, aşağıdaki tekerlekli konteyner şekli kullanılacaktır.

copkutusu

……………………………………………………………………………………………………..

 

EK–4 B

— Atık akümülatörünüzün içindeki asitli sıvıyı toprağa, suya, kanalizasyona dökmeyiniz.
— Atık akümülatörünüzün plastik kısımlarını soba ve kazanlarda yakmayınız.
— Atık akümülatörleri çocuklardan uzak tutunuz.


Warning: Division by zero in /home/tumakuder/public_html/wp-includes/comment-template.php on line 1379

Bir Cevap Yazın